Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Levering van colloïdaal edelmetaalwater valt onder btw-tarief van 21%

28 februari 2019

Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater voor menselijke consumptie. Daarom valt de levering van colloïdaal edelmetaalwater onder het btw-tarief van 21%.

Het btw-tarief van 9% is van toepassing op de levering van drinkwaar en drinkwater voor menselijke consumptie. Producten die zijn bestemd als aanvulling op dat drinkwaar, of als vervanging van dat drinkwaar, vallen ook onder het verlaagde btw-tarief.

Hoe wordt colloïdaal edelmetaalwater aangeboden?

Colloïdaal edelmetaalwater is geen geneesmiddel, maar het wordt in de markt gepresenteerd als een alternatief middel om de gezondheid of het welbehagen van de mens te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld onder de namen:

•helend water
•colloïdaal zilver, goud of platina
•zilver-, goud-, of platinawater
•nano zilver, goud of platina

Colloïdaal edelmetaalwater niet voor inwendig gebruik

Edelmetalen mogen niet aan drinkwaren of drinkwater worden toegevoegd. Verkopers van colloïdaal edelmetaalwater moeten dan ook vermelden dat het product niet voor inwendig gebruik is.

Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater, en geen aanvulling op of vervanging van drinkwaar. De levering van colloïdaal edelmetaalwater is dus niet belast met het verlaagde btw-tarief.

 

Btw-tarief 9% geldt ook voor correctie voorbelasting eten en drinken personeel

29 januari 2019

Geeft u uw personeel gratis eten en drinken, of tegen een lage vergoeding? En moet u uw btw-aangifte corrigeren omdat u boven de € 227 kostenvoordeel per werknemer per jaar uitkomt? Dan geldt bij de correctie van uw btw-aangifte ook een percentage van 9%.

Betaalt uw personeel in uw kantine voor eten en drinken een lager bedrag dan alle kosten die u daarvoor maakt? Dan geeft u uw personeel op deze manier een vergoeding. Als de bevoordeling per werknemer per jaar meer is dan € 227, mag u de btw die u betaalt over de kosten voor deze personeelsvoorzieningen niet (volledig) aftrekken. U moet dan aan het eind van het boekjaar de btw corrigeren die u eerder teveel hebt afgetrokken. Hiervoor geldt dus ook het nieuwe btw-tarief van 9%.

Meer weten?

Ga naar de pagina Eten en drinken voor uw personeel: aftrek voorbelasting

 

Mijn Belastingdienst vernieuwd

22 januari 2019

Vanaf 22 januari 2019 ziet het portaal ‘Mijn Belastingdienst’ er anders uit. Het portaal is namelijk geschikt gemaakt voor mobiel gebruik.

Op Mijn Belastingdienst kunt u zoals altijd overal online uw belastingzaken regelen. De nieuwste versie van Mijn Belastingdienst is nu geschikt gemaakt voor mobiele apparaten. Verder ziet u per belastingjaar beter wat u zelf moet doen en wat de Belastingdienst al voor u hebben gedaan. Voor de rest werkt Mijn Belastingdienst nog precies zoals u gewend was.

Goed om te weten is dat de vormgeving van de online aangifte inkomstenbelasting niet is veranderd. U kunt de aangifte gebruiken op uw computer of tablet. De aangifte is (nog) niet geschikt voor gebruik op mobiele telefoons.

Ga naar Mijn Belastingdienst.

 

21% btw voor de levering van giclees aan de bezoekers van een museum

10 januari 2019

Levert een museumwinkel aan een museumbezoeker een giclee of ‘canvas’ van een schilderij dat op dat moment in het museum wordt tentoongesteld? Dan is die levering geen prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum. De levering is daarom belast met 21% btw.

Voor het toegang verlenen tot een museum geldt het btw-tarief van 9%. Is een museumwinkel alleen toegankelijk voor betalende bezoekers van het museum? Dan kan de levering van goederen uit de museumwinkel ook onder het lage tarief vallen. Die levering moet daarvoor nauw samenhangen met het verlenen van toegang tot het museum. Voorbeelden van goederen waarvoor dit geldt, zijn foto's, fotokopieën en ansichtkaarten van kunstwerken die op dat moment in het museum worden tentoongesteld. De levering van een replica, zoals een zeefdruk, is géén prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum.

Giclees zijn hoogwaardige reproducties van kunstwerken en te vergelijken met zeefdrukken. Voor de levering van giclees door een museum aan de bezoekers van dat museum is dus het tarief van 21% van toepassing.

 

Veranderingen in voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

8 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

De rubrieken 'Aftrek elders belast', 'Verrekende deelnemingsverrekening' en 'Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst' vervallen. In plaats daarvan komt 1 nieuwe rubriek: 'Totaal belastingverminderingen'.

De wijziging betreft alleen voorlopige aanslagen over het boekjaar 2019 en later.

 

Waardering van verpachte gronden in box 3 2018 beschikbaar

2 januari 2019

De uitgangspunten en normen 2018 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.

Met behulp van 2 tabellen kunt u de waarde van deze gronden berekenen.
De normen voor 2018 kunt u downloaden: Waardering van verpachte gronden in box 3 - 2018 .

Vragen of meer informatie?

U kunt deze schriftelijk stellen bij de secretaris van het Platform Landbouw:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

 

'Landelijke Landbouwnormen 2018' beschikbaar

2 januari 2019

De 'Landelijke Landbouwnormen 2018' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2018 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Aan de 'Landelijke Landbouwnormen 2018' werkten mee:

•KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 
•LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
•SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
•De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
•VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus

U kunt de 'Landelijke Landbouwnormen 2018' downloaden.

 

Vrijstelling van btw voor sportorganisaties en sportclubs uitgebreid

27 december 2018

Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze vrijstelling uitgebreid.

De verhuur van sportaccommodatie en het laten sporten van niet-leden, is voortaan ook vrijgesteld. Voorwaarde is dat er geen winstoogmerk is.

Hoeft u door deze wijziging geen btw-aangifte meer te doen? Geef dit dan schriftelijk door aan uw belastingkantoor. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verruiming van de vrijstelling, en zien wat er nog meer verandert? Lees dan de Vragen en antwoorden over de wijziging van de btw-sportvrijstelling.

 

Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN

23 november 2018

Vanaf 24 november 2018 kunt u bij de Belastingdienst niet meer inloggen met Idensys en iDIN. Maakt u daarom vanaf dat moment weer gebruik van DigiD of e-Herkenning.

In 2016 startte de overheid een pilot met de inlogmiddelen Idensys en iDIN. Doel van de pilot was om te testen of deze middelen van private aanbieders veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Naast de Belastingdienst namen enkele zorgpartijen en gemeenten aan de pilot deel.

Op 31 december 2018 stopt de landelijke pilot. Om praktische redenen eindigt de pilot bij de Belastingdienst op 24 november 2018.

Veel ervaring opgedaan

Zowel Idensys als iDIN zijn de afgelopen jaren goed gebruikt en dit leverde de overheid veel kennis en ervaring op. Die kennis is belangrijk voor het uiteindelijke oordeel of de overheid ook private inlogmiddelen kan inzetten voor haar digitale dienstverlening. Dat is namelijk een van de onderdelen van de Wet digitale overheid, die de Tweede Kamer in 2019 behandelt. Is het oordeel positief, dan schrijft de overheid voor de levering van deze middelen een openbare aanbesteding uit.

Hebt u de afgelopen 3 jaar de pilot ondersteund door Idensys of iDIN te gebruiken voor het inloggen bij de Belastingdienst? Dan willen de Belastingdienst u daar enorm voor bedanken! Mede door uw bijdrage kunnen de Belastingdienst nu een stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening.

DigiD en e-Herkenning

Vanaf 24 november 2018 is inloggen bij de Belastingdienst alleen weer mogelijk met DigiD en e-Herkenning. Meer informatie over deze middelen vindt u op:

DigiD
e-Herkenning

 

Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst vertraagd

7 augustus 2018

Door een technische storing is het mogelijk dat elektronisch berichten van en naar de Belastingdienst vertraagd worden verwerkt.

De Belastingdienst werken aan een oplossing.