Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

21% btw voor de levering van giclees aan de bezoekers van een museum

10 januari 2019

Levert een museumwinkel aan een museumbezoeker een giclee of ‘canvas’ van een schilderij dat op dat moment in het museum wordt tentoongesteld? Dan is die levering geen prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum. De levering is daarom belast met 21% btw.

Voor het toegang verlenen tot een museum geldt het btw-tarief van 9%. Is een museumwinkel alleen toegankelijk voor betalende bezoekers van het museum? Dan kan de levering van goederen uit de museumwinkel ook onder het lage tarief vallen. Die levering moet daarvoor nauw samenhangen met het verlenen van toegang tot het museum. Voorbeelden van goederen waarvoor dit geldt, zijn foto's, fotokopien en ansichtkaarten van kunstwerken die op dat moment in het museum worden tentoongesteld. De levering van een replica, zoals een zeefdruk, is gn prestatie die nauw samenhangt met het verlenen van toegang tot het museum.

Giclees zijn hoogwaardige reproducties van kunstwerken en te vergelijken met zeefdrukken. Voor de levering van giclees is dus het tarief van 21% van toepassing.

 

Veranderingen in voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

8 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

De rubrieken 'Aftrek elders belast', 'Verrekende deelnemingsverrekening' en 'Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst' vervallen. In plaats daarvan komt 1 nieuwe rubriek: 'Totaal belastingverminderingen'.

De wijziging betreft alleen voorlopige aanslagen over het boekjaar 2019 en later.

 

Correctie bedrag administratieve verplichting bij handel in beleggingsgoud

4 januari 2019

Bij handel in beleggingsgoud moet u transacties van meer dan € 10.000 apart bijhouden. Tot 1 januari 2019 stond hiervoor een verkeerd bedrag van € 11.345 op belastingdienst.nl.

Beleggingsgoud is vrijgesteld van btw. Handelt u in beleggingsgoud, dan moet u transacties boven de € 10.000 wel apart bijhouden. Ook moet u documenten bewaren waaruit de identiteit blijkt van degene met wie u handelt.

 

Waardering van verpachte gronden in box 3 2018 beschikbaar

2 januari 2019

De uitgangspunten en normen 2018 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.

Met behulp van 2 tabellen kunt u de waarde van deze gronden berekenen.
De normen voor 2018 kunt u downloaden: Waardering van verpachte gronden in box 3 - 2018 .

Vragen of meer informatie?

U kunt deze schriftelijk stellen bij de secretaris van het Platform Landbouw:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

 

'Landelijke Landbouwnormen 2018' beschikbaar

2 januari 2019

De 'Landelijke Landbouwnormen 2018' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2018 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Aan de 'Landelijke Landbouwnormen 2018' werkten mee:

KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 
LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus

U kunt de 'Landelijke Landbouwnormen 2018' downloaden.

 

Afgifte btw-nummer duurt in januari wat langer

28 december 2018

Meldt u zich aan als nieuwe ondernemer? Dan krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer. In januari duurt het iets langer.

U krijgt hiermee te maken als u zich aanmeldt met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders', of het formulier 'Opgaaf startende onderneming'. Of als u zich als ondernemer inschrijft bij de Kamer van Koophandel.

 

Vrijstelling van btw voor sportorganisaties en sportclubs uitgebreid

27 december 2018

Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze vrijstelling uitgebreid.

De verhuur van sportaccommodatie en het laten sporten van niet-leden, is voortaan ook vrijgesteld. Voorwaarde is dat er geen winstoogmerk is.

Hoeft u door deze wijziging geen btw-aangifte meer te doen? Geef dit dan schriftelijk door aan uw belastingkantoor. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verruiming van de vrijstelling, en zien wat er nog meer verandert? Lees dan de Vragen en antwoorden over de wijziging van de btw-sportvrijstelling.

 

Veranderingen in Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

19 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting’.

De rubrieken 'Aftrek elders belast', 'Verrekende deelnemingsverrekening' en 'Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst' vervallen. In plaats hiervan komt 1 nieuwe rubriek: 'Totaal belastingverminderingen'. Bij deze nieuwe rubriek vult u ook het bedrag 'Verrekening gecontroleerd lichaam' in.

 

Lage btw-tarief vanaf 1 januari 2019 naar 9%

19 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 is het lage btw-tarief 9%. Het Belastingplan 2019, dat dit regelt, is op 18 december 2018 aangenomen door de Eerste Kamer.

Voor alle goederen en diensten waarvoor nu een btw-tarief van 6% geldt, geldt vanaf 1 januari 2019 een btw-tarief van 9%. Op 2 januari staan de aangepaste cijfers op de site van de Belastingdienst. 

 

Belastingplan 2019 aangenomen

18 december 2018

De Eerste Kamer heeft 18 december ingestemd met het Belastingplan 2019. Het Belastingplan bevat ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.

De belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019 leest u op rijksoverheid.nl.