Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 aanvragen of wijzigen

18 februari 2020

Vanaf dinsdag 18 februari kunt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 aanvragen of wijzigen.

Hebt u van de Belastingdienst geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 ontvangen, maar verwacht u dat u toch belasting moet betalen? Vraag dan zelf een voorlopige aanslag aan.

Hebt u wel een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 van de Belastingdienst ontvangen? Dan moet u deze aanslag zelf goed controleren en eventueel wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u een hogere of lagere belastbare winst verwacht dan het bedrag dat op uw aanslag staat.

U kunt op 3 manieren een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 aanvragen of wijzigen:

U gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
U vult op deze website het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020' in.
U doet de aanvraag of wijziging met uw commercile softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.

 

Uitstel loonaangifte 2020 voor ondernemers die overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

7 februari 2020

Wilt u loonaangifte 2020 doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? En moet u daarvoor nog eHerkenning aanschaffen? Dan krijgt u automatisch uitstel voor de loonaangifte en betaling tot 1 juli 2020.

Het uitstel geldt alleen als u rechtspersoon bent en uw laatst ingediende loonaangifte nog hebt gedaan in het oude Belastingdienstportaal voor ondernemers ('Inloggen voor ondernemers'). U krijgt ook uitstel als u uw laatste loonaangifte in het oude ondernemersportaal indiende en voortaan een fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzet om uw loonaangifte te doen. De Belastingdienst willen ondernemers deze extra tijd geven, om hen goed te ondersteunen bij de overstap naar het nieuwe portaal, marktsoftware of fiscaal dienstverlener. Bent u eenmanszaak, dan kunt u inloggen met DigiD en krijgt u geen uitstel voor uw aangiften loonheffingen.

U hoeft niet zelf uitstel aan te vragen

Komt u voor uitstel in aanmerking? Dan ontvangt u van de Belastingdienst binnenkort een brief waarin staat dat u tot 1 juli uitstel krijgt voor de loonaangifte 2020 en de betaling daarvan. U hoeft daarvoor niet zelf een verzoek om uitstel te doen. Hebt u zelf al om uitstel gevraagd en komt u in aanmerking, ook dan krijgt u een brief.

Kunt u al inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk?

Hebt u al eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3? Doe dan vanaf 1 februari loonaangifte 2020 in Mijn Belastingdienst Zakelijk en zorg dat uw aangifte en betaling voor de uiterste datum bij de Belastingdienst binnen zijn. Hebt u een eenmanszaak, dan kunt u ook inloggen met DigiD om uw loonaangifte te doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

eHerkenning aanvragen

Moet u nog eHerkenning aanvragen? Doe dat dan bij een erkende leverancier via eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. Meer weten over eHerkenning? Ga dan naar Zo werkt eHerkenning.

 

Loonaangifte 2020 en vennootschapsbelasting 2019 via Mijn Belastingdienst Zakelijk met eHerkenning of DigiD

7 februari 2020

Werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen via de website van de Belastingdienst, kunnen dit vanaf 1 februari 2020 uitsluitend doen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ook de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 kan vanaf 1 maart 2020 nog uitsluitend via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Ondernemers met een eenmanszaak kunnen daar inloggen met DigiD, de overige organisaties moeten hiervoor gebruikmaken van eHerkenning. De ondernemers voor wie dit geldt, zijn hierover in 2019 al per brief genformeerd.

Ondernemers die loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst, kregen in de brief het advies om ruim vr de uiterste aangiftedatum van het 1e aangiftetijdvak eHerkenning aan te schaffen bij n van de door de overheid erkende leveranciers. Inmiddels heeft de Belastingdienst besloten om deze groep werkgevers tot 1 juli 2020 uitstel te verlenen voor het doen en betalen van de aangifte loonheffingen. Dit geldt ook voor ondernemers die hiervoor  geen eHerkenning kunnen aanvragen.

Werkgevers die hun loonaangifte uitbesteden of gebruikmaken van professionele administratiesoftware, hebben geen eHerkenning nodig om aangifte te doen. Ook ondernemers met een eenmanszaak hoeven eHerkenning niet aan te schaffen: zij kunnen blijven inloggen met de DigiD app.

En portaal voor ondernemers

De Belastingdienst werkt toe naar n portaal voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). Op deze manier is uw privacy beter gewaarborgd. Het doen van zakelijke aangiftes wordt stapsgewijs ingevoerd op MBD-Z. In 2020 worden steeds meer functies op het oude ondernemersportaal uitgezet.

Per 1 februari 2020 kunnen werkgevers hun loonaangifte alleen nog via MBD-Z doen. Later in 2020 geldt dit ook voor de vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting is nog geen overgangsmoment bepaald. De planning wordt toegelicht in de tabel hieronder.

Aangifte: Aangifte alleen nog via MBD-Z vanaf: Uiterste inleverdatum aangifte:
Loonheffingen over 2020 1 februari 2020 Voor de aangifte over het 1e tijdvak: 29 februari 2020 (maandaangifte) en 26 februari 2020 (vierwekenaangifte), tenzij u hiervoor uitstel krijgt
Vennootschapsbelasting over 2019 1 maart 2020 31 mei 2020
Omzetbelasting Nog nader te bepalen
Betrouwbaar en veilig zakendoen met de overheid

De overheid werkt aan oplossingen om de veiligheid, de privacy en het gebruiksgemak nu en in de toekomst te waarborgen. Daarom is eHerkenning ontwikkeld, een publiek-privaat initiatief van de Rijksoverheid om bedrijven veilig digitaal vertrouwelijke gegevens uit te laten wisselen met meer dan 400 aangesloten (semi)overheidsorganisaties. Dit jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken hier ook al een campagne over gevoerd. Net als andere overheidsorganisaties zoals UWV en Douane hanteert de Belastingdienst eHerkenning op het n na hoogste betrouwbaarheidsniveau voor het inloggen op MBD-Z: niveau EH3. Dit niveau is vereist bij diensten waarbij privacy en beveiliging extra aandacht nodig hebben, zoals bij het online doen van uw belastingzaken.

Schaf tijdig eHerkenning aan

Voor het aanvragen van eHerkenning bij een erkende leverancier kunnen ondernemers gebruikmaken van het stappenplan op eHerkenning.nl. Om eHerkenning aan te kunnen schaffen, moet de onderneming ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. eHerkenning is uitgegeven door erkende leveranciers en de Rijksoverheid kiest ervoor om de kosten hiervan te laten betalen door de gebruikers van het systeem: de organisaties die diensten aanbieden en de ondernemers die diensten afnemen. De prijs voor eHerkenning verschilt per leverancier. Bekijk het leveranciersoverzicht om een inschatting van de kosten te maken.

 

Sinds 1 januari 2020 verplichte binnenlandse verleggingsregeling voor handel in gas- en elektriciteitscertificaten

6 februari 2020

Levert u gas- en elektriciteitscertificaten aan andere ondernemers in Nederland die in deze certificaten handelen? Dan moet u sinds 1 januari 2020 verplicht de btw verleggen naar deze ondernemers. De regeling is in het leven geroepen om btw-fraude tegen te gaan.

Deze certificaten worden bijvoorbeeld ook Garanties van Oorsprong, Groen(gas)certificaten, Etiketteringscertificaten en Certificaten van Oorsprong genoemd.

Om te beoordelen of de verleggingsregeling met ingangsdatum 1 januari 2020 van toepassing is, wordt gekeken naar het moment van levering. De verlegging geldt alln voor ondernemers die in de certificaten handelen. Eindgebruikers die de rechten afboeken vallen niet onder deze regeling.

Wat moet u als verkoper doen?

Door de verleggingsregeling brengt u als verkoper geen btw in rekening aan de koper van de certificaten. U doet het volgende:

U vermeldt op uw factuur 'btw verlegd' en het btw-identificatienummer van de koper.
U geeft de vergoeding waarover de btw is verlegd aan in uw btw-aangifte in rubriek 1e.


Wat moet u als koper doen? In uw btw-aangifte vult u in rubriek 2a in hoeveel btw er naar u is verlegd.
Als u voldoet aan de voorwaarden mag u de verlegde btw in dezelfde aangifte aftrekken. Per saldo betaalt u dan niets.

Meer informatie