Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Afspraken over fosfaatwetgeving voor melkveehouders

17 april 2018

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben afspraken gemaakt over de fiscale gevolgen van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders.

De Belastingdienst hebben onder andere afgesproken dat fosfaatrechten fiscaal gelijkgesteld worden aan bijvoorbeeld varkensrechten of het melkquotum.

Meer weten?

Kijk op lto.nl. Daar vindt u ook de concrete afspraken.

 

Verblijfskosten voor transportondernemers - 'eigen rijders' in 2018 verhoogd naar € 36,50 per dag

9 april 2018

Transportondernemers – eigen rijders - die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen in de aangifte inkomstenbelasting vanaf 2018 per gereden dag € 36,50 aan verblijfskosten aftrekken.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het gebruik van de aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders.

Lees verder op de pagina: Verblijfskosten eigen rijders.

 

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde lichamen komt er niet

9 april 2018

De inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde lichamen (zoals pensioenfondsen) komt er niet. De vrijgestelde lichamen kunnen de bestaande teruggaafregeling blijven gebruiken.

Vorig jaar is een begin gemaakt met een inhoudingsvrijstelling in de Dividendbelasting voor opbrengstgerechtigde lichamen die niet zijn onderworpen aan de Vennootschapsbelasting. Onder meer pensioenfondsen en overheidslichamen zouden gebruik kunnen maken van deze vrijstelling. De inhoudingsvrijstelling zou dit jaar in werking treden. Maar Staatssecretaris Snel heeft besloten om de regeling niet in te voeren.

Het kabinet heeft het voornemen om de Dividendbelasting in 2020 af te schaffen. Om voor een relatief korte periode nu nog een vrijstellingsregeling in te voeren, zouden er hoge (automatiserings)kosten moeten worden gemaakt. Daarom heeft Staatssecretaris Snel besloten om de technische implementatie stop te zetten en de regeling niet in te voeren.

Opbrengstgerechtigden kunnen gebruik blijven maken van de bestaande teruggaafregeling.

 

Rekenhulp voor berekening waarde going concern 2017 beschikbaar

9 april 2018

De rekenhulp voor de berekening van de waarde going concern van bedrijven in de agrarische sector is aangevuld met het jaar 2017.

Met deze rekenhulp kunt u voor de periode 2016 tot en met 2017 de waarde going concern van uw agrarisch bedrijf bepalen. Deze waarde hebt u nodig voor het bepalen van de schenk- en erfbelasting.