Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Startersdag 10 maart - u kunt u nu aanmelden

20 februari 2018

Bent u net uw eigen bedrijf begonnen? Of denkt u daarover na? Dan is de Startersdag iets voor u! Een gratis evenement met informatieve en inspirerende presentaties en een informatiemarkt. Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert de Kamer van Koophandel weer zo’n dag. Deze keer in 3 steden:Amsterdam, Arnhem en Breda. Maar u kunt het programma ook online volgen.

Ook de Belastingdienst is aanwezig op de Startersdag. De Belastingdienst zijn er met een stand, en met de workshop Ondernemen en belastingzaken. Op de informatiemarkt beantwoorden onze medewerkers vragen van bezoekers. Ondernemers kunnen terecht met vragen over de inkomstenbelasting en de omzetbelasting.

Speciaal voor starters die zich oriënteren op invoer en uitvoer, zijn douane-experts aanwezig.

Online

U kunt het programma kan op 10 maart ook online volgen, met live beelden van de Startersdag. De deelnemers kunnen op die dag presentaties bekijken over onder andere het ondernemingsplan, klanten vinden, geldzaken en starten op het web. Verder zitten adviseurs van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst klaar om vragen te beantwoorden via chat.

Workshops

Op het programma staan onder andere de volgende workshops:

•Starten op het web
•Administratie noodzakelijk en nuttig
•Ondernemen en belastingzaken
•Geldzaken voor starters

Interesse? Meld u dan aan

 

Zzp'ers gezocht voor de proef 'Boekhouden, belastingaangifte en betalen in één'

16 februari 2018

Ziet u op tegen de boekhouding? Bang voor fouten, en gedoe met de Belastingdienst? Nergens voor nodig. U kunt u nu aanmelden voor een proef met online boekhoudpakketten waarmee u in één moeite door uw boekhouding, btw-aangifte en betaling regelt.

De proef 'Boekhouden, belastingaangifte en betalen in één' is een samenwerking tussen de Belastingdienst en de stichting Zeker-OnLine. Hij is in januari 2018 van start gegaan en duurt 2 jaar. Deelnemers krijgen de online boekhoudpakketten voor een speciale prijs. Er kunnen 2.500 zzp'ers meedoen.

Zo werkt het

Als u van de partij bent, gaat u aan de slag met een online boekhoudpakket in een veilige omgeving, dat automatisch de gegevens voor uw btw-aangifte klaarzet. Vervolgens verzendt u uw aangifte vanuit het pakket en betaalt u met iDeal.

Tijdens de proef horen de Belastingdienst graag uw ervaringen, via enquêtes of een interview.
U krijgt een onderzoeksvergoeding van € 25 als u minimaal 4 online enquêtes invult.
Werkt u mee aan een interview, dan geldt een uurtarief van € 50 (exclusief btw).

Natuurlijk is het veilig

Het is in uw én de Belastingdienst belang dat uw gegevens in goede handen zijn en blijven. Daarom werken de Belastingdienst samen met aanbieders van online boekhoudpakketten die het keurmerk Zeker-OnLine dragen. Een pakket krijgt dit keurmerk pas als de betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit ervan vaststaan.

Aanmelden?

Dat doet u bij Zeker-OnLine.

Er is maar beperkt plek, dus zorg dat u er op tijd bij bent! Aanmelden kan tot en met 31 maart 2018.

 

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer

13 februari 2018

Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van de Belastingdienst. In januari en februari duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In januari 2018 hebben de Belastingdienst extra veel formulieren 'Opgaaf zonnepaneelhouders' ontvangen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017. Het lukt de Belastingdienst nu niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te reageren. Daardoor zal iedereen die zich in januari en februari heeft aangemeld als ondernemer, langer moeten wachten op een bericht van de Belastingdienst. Onze excuses voor het ongemak.

Zie ook

Hebt u in 2012 zonnepanelen aangeschaft? Dan mag u de btw nog terugvragen in 2017

 

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

9 februari 2018

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden de Belastingdienst wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dat betekent dat er niets verandert voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet kwaadwillend zijn.

Handhaving bij kwaadwillenden per 1 juli 2018 uitgebreid

Kwaadwillend bent u volgens onze definitie als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)'.

Onze handhaving richt zich nu alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 juli 2018 blijft dat zo. Maar vanaf 1 juli 2018 handhaven de Belastingdienst in alle gevallen van kwaadwillendheid. De Belastingdienst moeten dan kunnen bewijzen dat er in zo'n situatie sprake is van 3 dingen:

•een (fictieve) dienstbetrekking
•evidente schijnzelfstandigheid
•opzettelijke schijnzelfstandigheid


Meer informatie

Op rijksoverheid.nl vindt u de Kamerbrief en het bijbehorende persbericht.

 

Aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden: vóór 1 maart

7 februari 2018

Hebt u in 2017 bedragen aan derden uitbetaald? Dan moest u die eigenlijk voor 1 februari 2018 aanleveren. Maar dit jaar kunt u eenmalig aanleveren tot 1 maart 2018.

U levert de uitbetaalde bedragen dit jaar voor het eerst aan via het gegevensportaal. Door deze nieuwe manier van aanleveren lukt het niet iedereen om de gegevens op tijd naar de Belastingdienst te versturen.

Ook hebben de Belastingdienst de uitnodigingen om de gegevens aan te leveren later verstuurd dan anders: begin januari van dit jaar in plaats van begin december vorig jaar.

Daarom verlengen de Belastingdienst eenmalig de inzendtermijn: aanleveren doet u dit jaar vóór 1 maart 2018.

Meer informatie

Ga naar belastingdienst.nl/ib47 voor meer informatie over het aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden.

 

Tabel 1 Wet op de Omzetbelasting geactualiseerd

30 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de toelichting op Tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 geactualiseerd. In deze tabel staan de goederen en diensten waarvoor het verlaagde btw-tarief van 6% geldt. De actualisering gaat onder andere over embolisatieproducten, medische rompertjes voor huisdieren, medische instrumenten die tumoren bestrijden en VR-brillen.

Embolisatieproducten

Embolisatieproducten die worden gebruikt om beschadigde bloedvaten te repareren en bloedvaten af te sluiten, hebben dezelfde medische functie als verbandmiddelen, tampons en hechtmiddelen. Dit is ook zo als zij zijn voorzien van geneesmiddelen of chemoproducten. Daarom geldt voor embolisatieproducten hetzelfde btw-tarief als voor verbandmiddelen: 6%. Dit is anders dan de Belastingdienst meldden in het bericht van 23 november 2016 op de site van de Belastingdienst.

Medische rompertjes voor huisdieren

Rompertjes zijn op kledingstukken lijkende producten voor huisdieren, die onder andere worden gebruikt na medische ingrepen om wonden te bedekken en te beschermen. Zij kunnen tegen 6% btw worden geleverd, maar alleen als zij kunnen worden beschouwd als een verbandmiddel voor dieren. Rompertjes die ook worden aangeboden en gebruikt voor niet-medische doeleinden zoals ter bescherming bij loopse honden en als kleding, zijn géén verbandmiddelen. Daarom is de levering van zulke rompertjes belast tegen 21% btw.

Medische instrumenten die tumoren bestrijden

Medische instrumenten waarmee tumoren worden bestreden door het toedienen van microgolven of elektriciteit via naalden, zijn geen katheters. Een katheter is hoogstens een onderdeel van deze instrumenten. Daarom is de levering ervan niet belast met 6% btw, zoals de levering van katheters, maar met 21% btw.

VR-brillen

Het geven van gelegenheid tot het bekijken van een film met een VR-bril (Virtual Reality-bril) in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte kan worden beschouwd als het verlenen van toegang tot een voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening. Tenminste, als deze ruimte permanent is ingericht voor vermaak en dagrecreatie. In dat geval geldt het btw-tarief van 6%. Het doet er dan niet toe of de gebruiker slechts voor een bepaalde, vooraf vastgestelde, tijd gebruik kan maken van de ruimte.

Lees de volledige tekst van alle wijzigingen in de Staatscourant

 

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2018 is de afkoopkorting 25%

23 januari 2018

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Doet u dat dit jaar, dan krijgt u een afkoopkorting van 25%.

Afkopen kan nog in 2018 en 2019. De fiscale balanswaarde van het pensioen is op het moment van afkoop belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. U krijgt daarop wel een afkoopkorting. Als u afkoopt vóór 1 januari 2019, is de afkoopkorting 25%. En koopt u af in 2019, dan is de korting 19,5%.

Hoe werkt de afkoopkorting?

U berekent de afkoopkorting over de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Maar als de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015 lager is, berekent u de afkoopkorting over dat lagere bedrag. Of, bij een gebroken boekjaar, over de lagere balanswaarde op de datum waarop dat boekjaar in 2015 eindigde.

Het kortingsbedrag trekt u af van de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Over de uitkomst berekent u de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U betaalt dus over een lager bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer bij Uitfaseren pensioen in eigen beheer.

 

Landelijke Landbouwnormen 2017 beschikbaar

2 januari 2018

De Landelijke Landbouwnormen 2017 zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2017 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Aan de 'Landelijke Landbouwnormen 2017' werkten mee: