Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Belastingmaatregelen coronacrisis voor ondernemers verlengd (update)

28 mei 2020

Omdat de coronacrisis voortduurt, gaan de Belastingdienst een aantal maatregelen voor ondernemers verlengen. Op 28 mei is aangekondigd dat deze maatregelen zijn verlengd tot 1 oktober.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Bijzonder uitstel van betaling

De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van een (naheffings)aanslag hoeven tot die tijd ook niet te worden betaald als u uitstel aanvraagt of hebt aangevraagd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor die 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.

Uitstel langer dan 3 maanden

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Belastingrente en invorderingsrente

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Andere belastingmaatregelen

Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 oktober 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor zzp'ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en btw-vrijstellingen.

Bpm

Vanaf 1 juni wordt het mogelijk om - bij een opgelegde naheffingsaanslag - bijzonder uitstel voor de bpm aan te vragen voor auto's die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei. Binnenkort volgt hierover meer informatie op de website.

Meer weten?

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over alle maatregelen.

 

Naheffingsaanslag btw-aangifte en verzuimboete

25 mei 2020

De komende dagen ontvangen veel ondernemers een naheffingsaanslag voor de btw-aangifte. Vanwege de coronacrisis ligt dit aantal hoger dan normaal. Ondernemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor 3 maanden.

De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft niet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar te worden gemaakt.

Als u al bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd en nu een nieuwe aanslag ontvangt met daarop een boete, dan hoeft u deze uiteraard ook niet te betalen.

Kijk op Coronacrisis: belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers voor  meer informatie en het online aanvragen van bijzonder uitstel.

 

9% btw voor steriele wattenstaafjes voor geneeskundige doeleinden

24 mei 2020

Steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor geneeskundige doeleinden, zoals het nemen van keel- en neusswabs om te testen op COVID-19, zijn belast met 9% btw.

Verbandmiddelen zijn belast met 9% btw. Watten zijn verbandmiddelen als ze bestemd zijn voor geneeskundige doeleinden. Steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor bijvoorbeeld keel- en neusswabs, zijn watten bestemd voor geneeskundige doeleinden en vallen daarom onder het begrip verbandmiddelen. De levering is belast met 9% btw.

 

Heropening RDW-keuringsstations

20 mei 2020

Sinds maandag 18 mei zijn vrijwel alle RDW-keuringsstations weer open. Hierdoor kan de RDW de dienstverlening weer uitbreiden met fysieke keuringen.

De eerdere beperking van het keuringsaanbod voor particulieren in verband met het coronavirus is opgeheven. Voor erkenninghouders blijft de tijdelijke coronaprocedure voorlopig nog gelden. U leest hierover meer op de website van de RDW.

Als de RDW uw aanvraag voor het voertuig succesvol heeft afgehandeld, krijgt u hierover een bericht van de RDW. De RDW heeft de voertuiggegevens dan online doorgegeven aan de Belastingdienst. Pas daarna kunt u bpm-aangifte doen bij de Belastingdienst.

 

Uitstel aangifte vennootschapsbelasting 2019? Vraag dit vóór 1 juni aan

15 mei 2020

Doet u aangifte vennootschapsbelasting? Stuur uw aangifte over 2019 dan vóór 1 juni 2020 in. Lukt dat niet? Vraag dan op tijd uitstel aan.

Kunt u geen eHerkenning aanvragen en daardoor niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u op dit moment alleen aangifte vennootschapsbelasting doen via een commercieel softwarepakket of een fiscaal dienstverlener. Er wordt gewerkt aan een oplossing. U kunt er ook voor kiezen om uitstel aan te vragen.

Meer informatieUitstel aangifte vennootschapsbelasting

 

Nog meer aanvullende belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

24 april 2020

De Belastingdienst nemen weer nieuwe belastingmaatregelen om bedrijven en burgers te helpen bij het oplossen van problemen waar zij tegen aanlopen door de coronacrisis.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Voor ondernemers •Voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 voldoet aan het urencriterium. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Zodat u gebruik kunt blijven maken van bepaalde aftrekposten.
•U mag al in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht door de coronacrisis. Dat doet u via een fiscale coronareserve.

Voor werkgevers •Als aanmerkelijkbelanghouder mag u in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet daalt als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen. 
•De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 verhogen de Belastingdienst in 2020 van 1,7% naar 3%.

Voor burgers •Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aflossing betaalt. De belastingregels hiervoor worden versoepeld.

Meer weten?

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over alle maatregelen.

 

Oude browser? Vanaf 1 mei mogelijk geen toegang meer tot onze websites

24 april 2020

Vanaf 1 mei kunt u met een verouderde browser mogelijk de websites en portalen van de Belastingdienst niet meer bezoeken. Oudere browsers zorgen voor een veiligheidsrisico. De Belastingdienst adviseren u daarom gebruik te maken van de nieuwste versie van uw browser.

Er zijn veel internetbrowsers waarmee u de sites van de Belastingdienst en portalen kunt bekijken. Zo zorgen de Belastingdienst ervoor dat de Belastingdienst voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. De Belastingdienst ondersteunen in ieder geval de volgende browsers:

•Chrome versie 39 en hoger
•Firefox versie 31 en hoger
•Internet Explorer 11 en hoger
•Safari versie 7 en hoger

Werk uw browser bij naar de nieuwste versie

Toch kan het vanaf 1 mei gebeuren dat u de sites van de Belastingdienst en portalen niet meer goed kunt bezoeken. Controleer in dat geval of u een verouderde versie van een browser gebruikt. De Belastingdienst raden u aan om uw browser bij te werken naar de nieuwste versie: zo bent u beter beveiligd en kunt u de sites van de Belastingdienst en portalen weer bezoeken.

 

Tennisles door tennisleraar op baan van tennisvereniging alleen onder voorwaarden belast met 9% btw

23 april 2020

Tennisles door een zelfstandig tennisleraar aan verenigingsleden op een baan van die vereniging is alleen belast met 9% btw als de leraar zelf de baan huurt van de vereniging.

Zelfstandige tennisleraren mogen van tennisverenigingen vaak op een baan van de vereniging tennislessen geven aan leden van de vereniging. Het geven van tennisles is alleen belast met 9% btw als de tennisleraar zelf een tennisbaan aan de leden ter beschikking stelt.

Een zelfstandig tennisleraar stelt géén tennisbaan ter beschikking als een verenigingslid dankzij lidmaatschapsrechten al gebruik mag maken van de baan. In dat geval is het geven van de tennisles belast met 21% btw.

Alleen als de tennisleraar de baan huurt van de tennisvereniging, stelt de tennisleraar zelf de baan ter beschikking aan de leerling. In dat geval is de tennisles belast met 9% btw.

 

Beëindiging pensioen in eigen beheer: langere termijn voor insturen informatieformulier

23 april 2020

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. Uw opgebouwde pensioen kon tot uiterlijk 31 december 2019 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV). In dat geval had de directeur-aandeelhouder (pensioengerechtigde) de Belastingdienst het ‘Informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’ moeten toesturen.

De Belastingdienst hebben nog niet van iedereen het informatieformulier gekregen. In sommige gevallen hebben de Belastingdienst het informatieformulier wél gekregen, maar ontbreekt de medeondertekening van de (gewezen) partner. U krijgt daarom extra tijd om een juist en volledig ingevuld informatieformulier naar de Belastingdienst op te sturen. U leest dit in het nieuwe Besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845 (Stcrt. 10 april 2020, nr. 20858). Dit besluit is een aanpassing van het vervallen Besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862.

De Belastingdienst sturen u een brief

Hebt u uw pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet, maar hebben de Belastingdienst nog geen informatieformulier van u gekregen? Dan krijgt u nog een brief van de Belastingdienst. Hierin staat dat u in ieder geval nog 6 weken de tijd krijgt om een juist en volledig ingevuld informatieformulier naar de Belastingdienst op te sturen.

 

21% btw voor de levering van opvangzakken

22 april 2020

Opvangzakken voor de opvang en afvoer van ontlasting, urine en braaksel zijn belast met 21% btw.

In ondersteken (beddenpannen) en toiletstoelen kunnen zakken worden gebruikt voor de opvang van ontlasting, urine en braaksel. De opvangzakken hebben een absorptiematje dat vloeistof omzet in een vaste gel. Deze nemen vocht en geur op. Na gebruik wordt de opvangzak dichtgemaakt en de inhoud hygiënisch afgevoerd.

Deze opvangzakken vallen niet onder het verlaagde btw-tarief

Incontinentiemateriaal valt onder het verlaagde btw-tarief als het als doel heeft om de gevolgen van incontinentie te verlichten, te fixeren of tegen te gaan. Het moet gaan om incontinentie als gevolg van ziekte.

Opvangzakken zijn producten die opvang, afvoer en schoonmaak gemakkelijker maken. Daarnaast zijn mensen die vragen om een ondersteek/toiletstoel meestal niet incontinent door ziekte. Een opvangzak is dus geen incontinentiemateriaal dat onder het verlaagde btw-tarief valt. De levering van opvangzakken is daarom belast met 21% btw.