Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Formulier 'Keuze plaats van dienst digitale diensten' beschikbaar

7 november 2018

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. Zou u volgens de nieuwe regels btw moeten aangeven en afdragen in Nederland? Met het formulier 'Keuze plaats van dienst digitale diensten' geeft u aan dat u dat toch wil doen in de EU-landen van uw consumenten. Dit formulier is nu beschikbaar.

Tot nu toe zijn digitale diensten (e-commerce-, telecommunicatie- en omroepdiensten) belast in het land waar uw klant woont of is gevestigd. Vanaf 2019 verandert dat.

Nieuwe plaats van dienstHebt u in een kalenderjaar, én in het kalenderjaar ervoor, niet meer dan € 10.000 omzet van digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen? Vanaf 1 januari 2019 is de plaats van dienst voor de btw het land waar u bent gevestigd. Is dat Nederland? Dan moet u hier de btw over deze diensten aangeven en afdragen. Wilt u toch btw aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumenten?

Dan meldt u dit met het formulier 'Keuze plaats van dienst digitale diensten'.

Uw keuze geldt vanaf 1 januari 2019 totdat u opzegt, maar voor ten minste 2 kalenderjaren.

U kunt uw btw dan op 2 manieren aangeven en afdragen:
• via de mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling)
• door u aan te melden bij de belastingdiensten van de EU-landen van uw consumenten

Meer informatie?Lees meer over:
• digitale diensten
• EU-btw-melding doen met MOSS

 

Besluit uitfasering pensioen in eigen beheer directeur-grootaandeelhouders: verlenging termijn insturen informatieformulier

5 november 2018

Bij afkoop of omzetting van pensioenrechten hebben directeur-grootaandeelhouders voortaan een jaar de tijd om het informatieformulier in te sturen. Dit staat in het besluit dat op 31 oktober 2018 is gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit maakt het ook mogelijk om (ex-)partners het informatieformulier alsnog te laten ondertekenen.

De Belastingdienst verlengen de termijn voor het insturen van het 'informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer' tot een jaar. Directeur-grootaandeelhouders die vóór 13 december 2017 hun pensioenvoorziening in eigen beheer hebben afgekocht of omgezet, kunnen het informatieformulier ook nog insturen. Het moet dan uiterlijk op 12 december 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Ondertekening door (ex-)partner

Als het informatieformulier ten onrechte niet door de (ex-)partner is ondertekend, dan ontvangt u een verzoek van de Belastingdienst. In dit verzoek stelt de inspecteur de (ex-)partner alsnog in de gelegenheid dit formulier te ondertekenen. De inspecteur stelt hiervoor een termijn van tenminste 6 weken.

Einde aan onzekerheid

Tot en met 2019 geldt een regeling waarbij directeur-grootaandeelhouders de mogelijkheid hebben om hun pensioenvoorziening in eigen beheer met een fiscale korting af te kopen. Veel informatieformulieren kwamen te laat of zonder handtekening van de (ex-)partner bij de Belastingdienst binnen. Het besluit maakt een einde aan de onzekerheid bij directeur-grootaandeelhouders of ze dan nog wel recht hebben op deze regeling. Is het informatieformulier - juist en volledig ingevuld - binnen de verlengde termijn aangeleverd, dan komt de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer (toch) in aanmerking voor de fiscale korting. Voorwaarde is wel dat de aangifte loonheffingen op tijd en volledig is ingediend en dat de loonheffingen op het afkoopbedrag zijn betaald.
  
Lees het besluit in de Staatscourant

 

Nieuwe bpm-aangifte beschikbaar

1 november 2018

Vanaf 1 november 2018 doet u bpm-aangifte met een nieuw digitaal aangifteformulier: ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. Dit formulier berekent de bpm voor u.

U vult de bpm-aangifte eerst digitaal in en drukt hem daarna af. U stuurt uw aangifte mét de gevraagde bijlagen in een gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen

De Belastingdienst verwerken uw bpm-aangifte geautomatiseerd. De volgorde waarin u de aangiften aanlevert bepaalt de doorlooptijd. U bekort de doorlooptijd door uw gegevens in 1 pakketje aan te bieden in deze volgorde:

    •formulier 'Aangifte/melding/opgaaf bpm'
    •bijlagen bij het aangifteformulier bpm
    •overige bijlagen zoals factuur, koerslijst, CVO
    •taxatierapport

Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? Zorg dan dat u de juiste bijlage(n) bij de juiste aangifte voegt.

Lees meer over hoe u bpm-aangifte doet: