Nieuws

Download hier de laatst uitgegeven nieuwsbrief in pdf-formaat.

Op deze pagina treft u wekelijks de laatste nieuwsberichten aan welke door de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Tevens kunt u aan de rechterzijde de laatst door ons uitgegeven nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

Hier kunt u vorige uitgaven van onze nieuwsbrief downloaden in pdf-formaat.

 

Startende ondernemer? Volg het webinar over belastingzaken

6 augustus 2020

De Belastingdienst organiseert op 25 augustus 2020 een webinar voor startende ondernemers over belastingen en ondernemen.

Het webinar vervangt de normale voorlichtingsbijeenkomsten van de Belastingdienst voor startende ondernemers, omdat die vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Tot eind 2020 vindt het webinar daarom in totaal 5 keer plaats.

Naam webinar

'Goede start met de Belastingdienst'

Waar?

Online

Wanneer?

25 augustus 2020 om 20.00 uur

Informatie over onder meer

•Btw
•Inkomstenbelasting
•Administratie
•(Online) boekhouden
•Handige hulpmiddelen

Inschrijven/informatie

https://ondernemersplein.kvk.nl/evenementen/webinar-goede-start-met-de-belastingdienst/

Volgende webinars

29 september, 21 oktober, 18 november en 16 december

Tijdens het webinar maakt u ook kennis met de KVK. Daarnaast kunt u vragen stellen via de chat. Deskundigen van de Belastingdienst beantwoorden deze tijdens en na afloop van het webinar.

 

Compensatieregeling kosten eHerkenning

6 augustus 2020

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan hebt u DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling.

Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. U regelt dit bij 1 van de erkende leveranciers. Ook als u al een inlogmiddel hebt en deze om wilt laten zetten. Er wordt ongeveer € 24 vergoed: de prijs van een Belastingdienst EH3-inlogmiddel. In de loop van september kunt u de vergoeding online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Compensatie voor organisaties die zich niet in het Handelsregister kunnen inschrijven

Deed u loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst? En kunt u zich niet in het Handelsregister inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen? Dan moet u voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan hebt u recht op compensatie. Komt u in aanmerking voor deze compensatie? Dan informeren de Belastingdienst u binnenkort verder over deze regeling.

Uitstelregeling loonaangifte verlengd

Hebt u vanwege de invoering van eHerkenning tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En hebt u ook daadwerkelijk nog geen aangifte over een tijdvak in 2020 gedaan? Dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 augustus 2020. Zo hebt u extra tijd voor de aanschaf van eHerkenning.

Hebt u uitstel tot 1 juli 2020, maar al aangifte gedaan over een tijdvak in 2020? Dan wordt het uitstel niet verder verlengd. Zorg ervoor dat u vóór 1 juli uw aangiften indient en betaalt voor tijdvakken met een uiterste aangiftedatum voor 1 juli 2020.

Hebt u door de coronacrisis betalingsproblemen?

Doe dan aangifte en wacht met betalen tot u een naheffingsaanslag krijgt. Als u die hebt gekregen, kunt u tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling aanvragen. Kijk op belastingdienst.nl/coronavirus voor meer informatie.

Meer informatie •Lees meer over eHerkenning op belastingdienst.nl/eherkenning.
•Voor meer informatie over de compensatieregeling bekijkt u de Kamerbrief.


 

Belastingdienst verstuurt weer herinneringen en aanmaningen

21 juli 2020

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst hard gewerkt om zoveel mogelijk rekening te houden met burgers en bedrijven. Aan de ene kant door de fiscale ondersteuningsmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven weer op gang komt, hervat de Belastingdienst dit werk weer met begrip voor particulieren en ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. De Belastingdienst houden rekening met de fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot 1 oktober. Daarom sturen de Belastingdienst in ieder geval vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben vanwege corona.

Betalingsherinneringen vallen komende weken in de bus

Om particulieren en ondernemers in deze ingrijpende coronacrisis tegemoet te komen, hebben de Belastingdienst tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen verzonden. Vanaf 21 juli gaan de Belastingdienst dat weer wel doen, zodat particulieren en ondernemers weten dat er nog een bedrag openstaat. Om te voorkomen dat een brief over een belastingschuld bij u rauw op het dak valt, sturen de Belastingdienst een bijlage mee met uitleg over uitstelmogelijkheden. Deze uitstelmogelijkheden beschrijven de Belastingdienst ook hieronder.

Wat kunt u doen als u een betalingsherinnering of aanmaning krijgt?

Hebt u nog niet alle belastingen aan de Belastingdienst betaald en hebt u geen betalingsuitstel? Dan kan er de komende weken een betalingsherinnering of aanmaning bij u in de bus vallen. De Belastingdienst begrijpen dat dit vervelend kan samenvallen met uw vakantie. Daarmee houden de Belastingdienst rekening. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te betalen of uitstel aan te vragen. U hebt hier in elk geval tot half augustus voor. Wat uw mogelijkheden zijn, hangt af van uw situatie:

U wilt betalen, maar hebt vragen 

Op de betalingsherinnering of aanmaning staat hoe u kunt betalen. Hebt u een vraag en komt u er niet uit via onze website? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. De Belastingdienst helpen u graag verder. Het kan zijn dat het hier iets drukker is dan normaal, waardoor u langer moet wachten. De Belastingdienst vragen hiervoor uw begrip.

U bent particulier en kunt niet op tijd betalen

Kijk dan of u uitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken. Op belastingdienst.nl/betalenenontvangen leest u hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

U bent ondernemer en kunt niet op tijd betalen door de coronacrisis

Dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Doe dit zoveel mogelijk vóór de uiterste betaaltermijn van onze aanmaning. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel leest u hoe u dit uitstel gemakkelijk kunt aanvragen met het online formulier. Geef in het formulier duidelijk aan voor welke belastingen u uitstel wilt. Na uw aanvraag krijgt u 3 maanden uitstel.

U bent ondernemer en kunt om andere redenen niet op tijd betalen

Kijk dan op belastingdienst.nl/betalenenontvangen of u uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt afspreken.

U bent ondernemer en hebt bijzonder uitstel van betaling

Dan sturen de Belastingdienst u vóór oktober nog geen betalingsherinnering of aanmaning. U hoeft nog niets te betalen. Na de zomer ontvangt u van de Belastingdienst een brief met een voorstel voor het betalen van de openstaande bedragen. Dit geldt voor het bedrag waarvoor u corona-uitstel kreeg, maar ook voor belastingen die u vóór maart 2020 had moeten betalen.

Blijf aangifte doen 

Ook als u bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd, is het belangrijk dat u aangifte blijft doen. Het uitstel geldt namelijk niet voor het doen van aangifte.

Voor sommige belastingen, zoals btw en loonheffingen, geldt dat u direct na uw aangifte moet betalen. Dient u bij deze belastingen wel uw aangifte in, maar betaalt u deze niet omdat u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen? Dan ontvangt u van de Belastingdienst altijd een naheffingsaanslag. Zo weet u welk bedrag u nog moet betalen. Op deze aanslagen staat mogelijk een boete vanwege niet op tijd betalen. Deze boete hoeft u dan niet te betalen. U hoeft ook geen bezwaar te maken tegen de boete.

De Belastingdienst hervatten ook andere processen

Behalve dat we betalingsherinneringen en aanmaningen gaan versturen, starten de Belastingdienst ook andere opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op. Zo starten de Belastingdienst weer met bedrijfscontroles. En de verwachting is dat burgers vanaf september weer volledig aan onze balies terecht kunnen. 

Lees meer over de manier waarop de Belastingdienst uitgestelde werkzaamheden de komende maanden hervat.

Op belastingdienst.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de Belastingdienst en de coronacrisis

 

Pas op voor valse betaalverzoeken

15 juli 2020

Criminelen proberen u te bedriegen met betaalverzoeken die zogenaamd van de Belastingdienst zijn. Zij doen dit via mails, sms-berichten, brieven en telefoontjes. Laat u niet misleiden!

Lees hieronder wat u kunt doen.

Bericht controleren

Wilt u controleren of een bericht echt van de Belastingdienst komt? Log in op onze portalen, zoals Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen. Check daarbij altijd of u in de adresbalk 'https://' ziet staan en het webadres klopt. Dan weet u zeker dat u berichten leest die de Belastingdienst hebben verstuurd.

Rekeningnummer controleren

Betaal nooit zomaar. Ons meest gebruikte nummer is NL86INGB0002445588. Maar de Belastingdienst hebben ook andere nummers. Dus controleer eerst of een rekeningnummer echt van de Belastingdienst is.

Verdachte bericht melden

Vermoedt u dat u een valse e-mail, een vals sms-bericht, een valse brief of een vals telefoontje hebt ontvangen? Dan vragen de Belastingdienst u dit aan de Belastingdienst te melden via: